Keeping our traditions alive

187
UBLUKKUT IKALUTUUTIAMIN. INUIN NAMAINNAKTUT. IKALIKIYUT KUVYALIKIYUTLU AUDLATTIYUTLU AKOLAILGOMILU PIFFILIUKTUT. AKHAYONNUAK KUVYALIKIYUK KOANA. NAMAINNAKTUK. HIKUILIKTUK HAMNA. NIPALIPAKMAN KAYAKTUGIAMI. NAMAINNAKTUT INUIN. NAMAKLUHI. TITIGAKNIAKPUNGA ILANI. Good day from the island of the ice and dusty roads of Cambridge Bay. A most beautiful time of the year when everyone is busy harvesting fish. Soon the ice on the ocean...