Grateful for an apology

269
HALLU INUIN. KANURITPIHI. NAMAKPIAKTURUT IKALUKTUTIAMI. KUVIAHUGVIK TIKKILIKMAT KILAMINNUAK. IPAKHANINIUVIKTITTIYUT ILIHAKVIKMI. PINNIKTUNIK NIUVIKTUKHANIK QUANA. IIGAYUTLU MAMMAKPIAKTUT. MUKPAUYALIUKTUTLU . AITTUHIAKHANIKLU TUNIYUKHANIK ALIANAK. MIKHANIKLU NIUVIKTUKHANIK PINNIKPIAKTUTLU. ALIANAK IILA. NUTAKKAT HUMANGNIITTUT. NAGUYUT. TAKHIHAINNAKPAKTUK KILAMINNUAK. HIKINIK KULVAKPAKTUK ILANI. KANNIINNAKHUNI NUNA PINNIKHIVAKTUKLU. TUKTUHIULIKPAKTUT IKALIKIVAKTUTLU KUVYAKILIKTUTLU INUIN. ULAPKIYUKHAT KATIMANIAKMIYUT HAMLATKUNI. TAPKOAT IKAYUGUMAYUT ILAIGINNAGIALIK. QUANA INUIN IKAYUGUMAYUT. UPLAKINIAKTUT DESEMPA 15-31 ILIHAKVIKMI ANGNIYUK ULAPKIVIANI....